Denken met je Handen.

Body-Thought. No utopia without matter.

Published in Dutch Architecture Magazine De Architect – Maart 2014.

In de huidige architectonische praktijk die wordt geconfronteerd met digitalisering, standaardisering en (financieel) beperkte opdrachtgevers, lijkt weinig ruimte te zijn voor vakmanschap. Uit de discussies over de definities en herijking van vakmanschap onder jonge architecten op recente bijeenkomsten in Venetië en Amsterdam, blijkt echter dat vakmanschap leeft.

Het vakmanschap, de beroepsmatige kundigheid van de architect waar wij op inzetten, heeft betrekking op de uitwerking van idee tot werkelijkheid. Architectuur beperkt zich niet tot het ontwikkelen van een ontwerp, maar gaat juist over de kunde om dit ontwerp tot in detail te realiseren. In het moderne is de kloof tussen architect en bouwvakker steeds groter geworden. Ze lijkt zelfs inherent te zijn aan de discipline zelf, in de zin dat de figuur van de architect eigenlijk altijd verwijst naar de ‘meester ontwerper’ en nooit naar de ambachtsman. Onze ambitie is echter het overbruggen van deze kloof. Kennis en architectonisch inzicht komen voort uit beide modaliteiten, het ontwerpen en het maken, en zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen utopie zonder materiaal.